فیلم عیسی مسیح

این ویدیو از طریق Vimeo تعبیه شده است. این یک سرویس ویدئویی از ایالات متحده آمریکا است. اگر روی ویدیو کلیک کنید، تأیید می‌کنید که با Vimeo ارتباط برقرار شود. آدرس IP شما به ارائه‌دهنده ویدیو ارسال خواهد شد. این از نظر فنی ضروری است. ما نمی توانیم بررسی کنیم که ارائه دهنده با آدرس IP چه می کند. لطفاً با دقت فکر کنید که آیا واقعاً می خواهید ویدیو را تماشا کنید یا خیر. اگر مطمئن نیستید از والدین خود بپرسید یا یک پیام برای ما ارسال کنید.