والدین

shabanenikoo - وب سایت مسیحی برای کودکان.
shabanenikoo.com مکانی در شبکه جهانی وب است که در آن کودکان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلام خدا و چگونگی کاربرد آن در زندگی شان به وب سایت بیابند. در این وب سایت آنها همچنین می توانند بازی کنند ، نظرات خود را بگویند و با بزرگسالان مخصوص آموزش دیده "راهنماها" که به آنها کمک خواهند کرد از کلام خدا به روشی شخصی و در عین حال غیر تهدیدآمیز کمک کنند ، تعامل کنند. همه راهنماها قبل از مجاز بودن به مشارکت با دقت گزینش می شوند.