چاپ

KEB-Deutschland e. V.
Am Eichelsberg 3
35236 Breidenbach, Germany
E-Mail: entdeckerseiten(at)keb-de.org

Responsible for the content: KEB-Deutschland e. V.

Sources for images and graphics
Fotolia: www.de.fotolia.com
istock: www.istockphoto.com
Envatomarket: www.graphicriver.net
pixabay: www.pixabay.com
FreeBibleimages/Sweet Publishing:FreeBibleimages.org.

Liability notice:
در مورد محتوای لینک های خارجی، ما هیچ مسئولیتی نداریم. آنها در طول ادغام مورد آزمایش قرار گرفتند. اپراتور آنها به تنهایی مسئول است.

در صورت داشتن هرگونه سوال، نظر یا نگرانی در مورد سیاست حفظ حریم خصوصی shabanenikoo.com و یا اقدامات آن، لطفاً با استفاده از اطلاعات موجود در بالای این صفحه با ما تماس بگیرید..