خبر خوش برای شما

خبر خوش برای شما

طلا شما را به فکر چه چیزی می اندازد؟ پول؟ جواهرات؟بعضی از مردم خیلی پول یا جواهرات دارند. اما کسی که ثروتمندترین و سخاوتمندترین( بخشنده ترین ) فرد می باشد، خداست. او صاحب کل جهان است، چون او جهان و خورشید و ستارگان را آفرید. او همچنین من و شما را آفرید. خدا در بهشت زندگی می کند، بهشت جای بسیار عالی است که پر از نور، زیبایی و شادی است.
کتاب مقدس شرح می دهد که، مثل این است که بهشت یک خیابان طلایی دارد. این بدین معنا است که خدا شما را دوست دارد! خدا می خواهد شما زندگی جاودانی ( همیشگی ) داشته باشید. این یک زندگی جدید و عالی با خدا است که از الان شروع می شود و تا ابد در آسمان ( بهشت ) با او ادامه می یابد.
خدا می خواهد که شما روزی به آنجا بروید و برای همیشه با او زندگی کنید. چطور خدا را می شناسیم و چطور می فهمیم که او شبیه چیست؟ این شناخت تنها از طریق کتاب مقدس، کتابی که خود او به ما داده است، امکان پذیر است. این کتاب کوچک بدون کلام به ما کمک می کند تا بفهمیم که خدا در کتاب مقدس به ما چه می گوید. شاید در مدرسه یاد گرفته اید که طلا، خالص و پاک می باشد.
وقتی مردم ازدواج می کنند، به یکدیگر حلقه های طلایی می دهند تا محبتشان را به یکدیگر نشان دهند. طلا می تواند یادآور محبت خدا به ما باشد.
مشکل گناه است. این صفحه تاریک مرا به یاد آن می اندازد. به راه های خود رفتن، گناه است. گفتن چیزهای بد، انجام کارهای بد و فکر کردن به چیزهای بد، گناه است. گناه، سرپیچی از دستوراتی است که خدا در کتابش، یعنی
کتاب مقدس به ما داده است . گناه مسبب اندوه در جهان ما می باشد. آیا می توانید به چند روشی که بچه ها گناه می کنند فکر کنید؟
چرا برای ما بسیار آسان است که دروغ بگوییم ، عصبانی شویم یا نامهربانی نماییم؟
چون هر کدام ما با یک طبیعت گناه آلود به دنیا آمده ایم. این بدین معنا است که برای ما سرپیچی از خدا، آسانتر از اطاعت کردن از او می باشد.
کلام خدا می فرماید: " همه گناه کرده اند" ( رومیان ۳: ۲۳ )
" همه " به مفهوم هر کسی از ما می باشد، که من و شما را نیز در بر می گیرد. گناه ، من و شما را از خدا جدا می سازد، چون او کاملا نیکو است- او عاری از هر گناهی است. خدا نمی تواند اجازه دهد تا گناه در حضور او باقی بماند.
خدا می گوید که گناه باید مجازات شود. مجازات گناه، جدا شدن از خدا برای همیشه می باشد. خدا می داند که شما برای رهایی از بدی گناه، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
او می داند شما نمی توانید آنقدر خوب باشید تا موجب خشنودی او شوید. اما خدا می خواهد شما زندگی عالی جدیدی را با او شروع کنید و روزی با او در آسمان ( بهشت ) تا به ابد زندگی کنید. بنا براین راهی را فراهم ساخت تا امکان بخشش شما و دریافت چیزهای خوب بیشتری فراهم شود
با دقت گوش کنید. آنوقت متوجه می شوم که آیا می توانید به من بگویید قرمز به معنای چیست؟ خدا از وجود گناه در زندگی شما آگاه است. بعلاوه او می داند که شما نمی توانستید کاری انجام دهید تا آن را از زندگی تان پاک نمایید. به همین دلیل است که یگانه پسرش، عیسی مسیح خداوند را به شکل نوزادی به جهان فرستاد.
پسر خدا بزرگ شد و به مردی تبدیل شد، ولی او
هرگز هیچ گناهی مرتکب نشد .
او هرگز کار اشتباهی انجام نداد. اما نقشه خدا این بود که پسرش را به خاطر تمام کارهای اشتباهی که من و شما انجام داده ایم، مجازات کند.
عیسی مسیح با میل خود، خونش را بر روی صلیب داد و مرد، تا گناهان ما پاک شود. آیا حالا می توانید به من بگویید که معنی قرمز چیست؟ ( خون پربهای عیسی خداوند.
عیسی خداوند به جای ما مرد. او مرد تا من و شما بتوانیم زندگی ابدی ( همیشگی ) با او داشته باشیم.
خدا در کتاب مقدس می فرماید: " زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان ، تا ما را نزد خدا بیاورد، در حالیکه به حسب جسم مرد، لیکن به حسب روح زنده
گشت" ( اول پطرس ۳: ۱۸ )
همچنین خدا گفت که ریخته شدن خون برای بخشش، الزامی بود. ( عبرانیان ۹: ۲۲
عیسی مسیح این کار را برای من و شما انجام داد. او بر روی صلیب مرد وخونش را داد تا گناهان شما را پاک سازد.
خدا از پسرش خشنود بود. خدا بسیار قدرتمند می باشد که عیسی مسیح را در روز سوم بعد از مرگش زنده ساخت. امروز عیسی خداوند در آسمان زنده است و می تواند تمام تاریکی گناه را که شما را از خدا جدا می سازد، پاک نماید.
چرا عیسی خداوند مرد؟ او مرد تا بتواند به شما هدایای شگفت انگیزی بدهد. این صفحه پاک درباره این هدایا با ما صحبت می کند. یکی از این هدایا، بخشش گناهان است . عیسی می خواهد تمام گناهان تان را ببخشد و شما را در نظر خدا پاک بسازد. آیا این یک هدیه عالی نیست؟ هدیه دیگری نیز وجود دارد که عیسی خداوند می خواهد آن را به شما بدهد.
این هدیه، زندگی جاودانی است. بدین معنا که شما فرزند خدا می شوید و یک زندگی جدید را شروع می نمایید که از حال تا به ابد ادامه خواهد داشت. ممکن است بدن شما روزی بمیرد، ولی " وجود واقعی شما " برای همیشه با خدا در آسمان ( بهشت ) به زندگی ادامه خواهد داد.
چه کسی می تواند این هدایای عالی را دریافت کند؟ خدا در کتاب مقدس خطاب به ما می فرماید:
" هر که به او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. " ( یوحنا ۳: ۱۶
ایمان آوردن به چه معناست؟ ایمان آوردن یعنی به سوی خدا وند عیسی بازگشت نمودن و به او اعتماد کردن تا شما را ببخشد و به شما زندگی جاودانی بدهد. شما می بایست مایل باشید که خدا به شما کمک کند تا از انجام کارهای اشتباه خودداری کنید و برای دریافت بخشش به او اعتماد نمایید. ( اعمال ۳ : ۱۹ )
عیسی وعده می دهد که شما را خواهد بخشید.
سبز باعث می شود که به چه چیزی فکر کنید؟ ( اجازه دهید پاسخ داده شود. ) سبز مرا به یاد زندگی و چیزهایی که رشد می کنند مانند علف، گیاهان و درختان، می اندازد. خدا می خواهد که شما نیز رشد کنید. منظورم این نیست که فقط بلند قدتر شوید یا وزن تان بیشتر شود. خدا می خواهد در دوست داشتن و خشنود کردن عیسی خداوند بیشتر و بیشتر رشد کنید.
وقتی شما از گناهان تان برگشتید و به عیسی خداوند اعتماد کردید، زندگی جدیدی به اسم زندگی جاودانی دریافت نمودید
;

بازگشت به آغاز