زمان خندیدن و شاد بودن!

زمان خندیدن و شاد بودن!كوكابوراها پرندگان بزرگی هستند

- آنها تا زانوی شما می رسند! آنها گردن های کوتاه و پاهای کوتاهی دارند ، اما پرهای دم آنها بلند و خالدار است. آنها به خانواده مرغ ماهی خوار تعلق دارند ، اگرچه بیشتر کوکابوراها ماهی نمیگیرند. درعوض آنها مار را نگاه می كنند ، شیرجه می زنند ، آن را از پشت سر  می گیرند ، به طرف آسمان بالا می روند و آن را رها می كنند. آنها فقط با مارها زندگی نمی کنند بلکه از مارمولک ها ، موش ها  ، جوجه ها یا مرغ و حشرات نیز تغزیه می کنند


بعدی