بازی باغ

خوش آمدید!

ما یک بازی را برای شما آماده کرده ایم که در آن می توانید باغ شخصی خود را ایجاد کنید. در آنجا می توانید حفر کنید ، شخم بزنید یا کود بدهید و سپس بکارید.

برای ایجاد باغ خود ، باید ثبت نام کنید. خواهشمندیم وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.