زرافه

خدای مخترع!می تواند به طور گسترده ببیند

آیا می توانید تصور کنید که چرا زرافه ها دید وسیع و گسترده تری دارند؟
آنها بلندترین حیوانات خشکی در جهان هستند!

قد زرافه های نر به 5.5 متر و وزن آنها به 1900 کیلوگرم می رسد. زرافه‌های ماده تا حدودی کوچک‌تر و سبک‌تر هستند.


بعدی بازگشت به ابتدا